02 hình thức xác nhận cán bộ y tế đã tham gia đào tạo liên tục

Ngày 09/8/2013, Bộ Y tế đã thống nhất ban hành Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Bộ Y tế.

Hiện nay, đào tạo liên tục là các khóa đào tạo ngắn hạn, bao gồm: đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức y khoa liên tục (Continuing Medical Education - CME); phát triển nghề nghiệp liên tục (Continuing Professional Development - CPD); đào tạo chuyển giao kỹ thuật; đào tạo theo nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ khác cho cán bộ y tế mà không thuộc hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân.

hinh thuc xac nhan can bo y te da tham gia dao tao lien tuc, Thong tu 22/2013/TT-BYT

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, việc xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục được thực hiện bằng một trong hai hình thức được quy định tại Điều 14 Thông tư 22/2013/TT-BYT sau đây:

  • Chứng chỉ đào tạo liên tục được cơ sở đào tạo liên tục cấp cho học viên đáp ứng được các yêu cầu của khóa học, tại những cơ sở đào tạo liên tục được Bộ Y tế công nhận;

  • Giấy chứng nhận đã tham gia đào tạo liên tục theo các hình thức quy định tại các Khoản 2, 3, 4 Điều 6 Thông tư này.

Cùng với đó, ban hành kèm theo Thông tư 22 mẫu chứng chỉ (giấy chứng nhận) đào tạo liên tục. Chứng chỉ này có giá trị chứng nhận thời gian cập nhật kiến thức y khoa liên tục theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Y tế, Sở Y tế là cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ đào tạo liên tục do cơ sở nước ngoài cấp cho các cán bộ y tế thuộc quyền quản lý trên cơ sở quy định tại Thông tư này.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 22/2013/TT-BYT có hiệu lực từ 01/10/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

274

Văn bản liên quan