02 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CS hỗ trợ nạn nhân mua bán người

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người.

nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CS hỗ trợ nạn nhân mua bán người, Nghị định 09/2013/NĐ-CP

02 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CS hỗ trợ nạn nhân mua bán người (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 14 Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định 02 nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người như sau:

1. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng thời, Nghị định này quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người như sau:

  • Tiếp nhận và bố trí nơi lưu trú cho nạn nhân;

  • Thực hiện chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ y tế, hỗ trợ tâm lý phù hợp với lứa tuổi, giới tính, nguyện vọng của nạn nhân và khả năng đáp ứng của cơ sở;

  • Giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp cho nạn nhân;

  • Đánh giá khả năng hòa nhập cộng đồng của nạn nhân, cung cấp các thông tin về chính sách, chế độ, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng;

  • Cung cấp thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng để đấu tranh phòng, chống hành vi quy định tại Điều 3 của Luật này;

  •  Phối hợp với các cơ quan hữu quan đưa nạn nhân về nơi cư trú;

  • Phối hợp với cơ quan Công an trong việc xác minh nạn nhân

  • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân theo quy định của pháp luật.

  • Được tuyển dụng lao động làm việc tại cơ sở. Việc tuyển dụng, sử dụng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

  • Được huy động các nguồn tài trợ trong nước và ngoài nước để thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân.

Chi tiết xem tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/04/2013.

Ty Na

Gởi câu hỏi

12

Văn bản liên quan