02 nguyên tắc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú' được ban hành ngày 10/03/2015.

Theo đó, Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định khi xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

- Bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, dân chủ, tự nguyện trong việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

- Việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” phải chú trọng tới nhà giáo trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy; nhà giáo là nữ; nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

nguyên tắc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”, 27/2015/NĐ-CP

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định một số trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan đến xét tặng như sau:

- Trách nhiệm kê khai, xác nhận thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:

  • Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã kê khai trong hồ sơ;

  • Cơ sở giáo dục, cơ quan quản lý giáo dục có nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” thực hiện xét tặng theo quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị lên Hội đồng cấp trên.

- Quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:

  • Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật;

  • Có nghĩa vụ giữ gìn hiện vật được khen thưởng; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức, không ngừng hoàn thiện tri thức và tài năng sư phạm, là gương sáng cho học trò và đồng nghiệp noi theo.

Lưu ý: Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” được xét tặng ba năm một lần và công bố vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Chi tiết xem tại Nghị định 27/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/04/2015.

Lê Hải

Gởi câu hỏi

364

Văn bản liên quan