02 nhóm tư liệu sưu tầm phục vụ công tác tuyên truyền về dân tộc

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 15/2019/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo.

thong tin tu lieu suu tam phuc vu cong tac thong tin ve dan toc, ton giao, Thong tu 15/2019/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, Thông tư 15/2019/TT-BTTTT quy định thông tin, tư liệu sưu tầm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm:

a) Các thông tin, tư liệu có giá trị về dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia của Việt Nam;

b) Các thông tin, tư liệu về tín ngưỡng, tôn giáo có giá trị trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, nguồn sưu tầm, khai thác thông tin, tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền: Trong nước và nước ngoài.

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xin ý kiến Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan về kế hoạch thực hiện nội dung nhiệm vụ này và đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đánh giá về kết quả sưu tầm, khai thác biên dịch, biên tập thông tin từ các nguồn tư liệu phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trước khi triển khai thực hiện kế hoạch hoặc sử dụng tư liệu, tài liệu đã sưu tầm, biên dịch, biên tập cho công tác thông tin, tuyên truyền.

Thông tư này quy định các hình thức thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo được hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Phần III Điều 1 Quyết định 219/QĐ-TTg. Việc lựa chọn hình thức, ngôn ngữ thể hiện phải phù hợp với đối tượng thụ hưởng (bao gồm bằng tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài), đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của xã hội, có tính quần chúng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; đảm bảo linh hoạt, hiệu quả về truyền thông đối với từng loại đối tượng, tránh trùng lắp. 

Xem thêm tại: Thông tư 15/2019/TT-BTTTT có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan