02 phương thức cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN, công ty tài chính thỏa thuận với khách hàng việc áp dụng các phương thức cho vay tiêu dùng sau đây:

  • Cho vay từng lần: Mỗi lần cho vay, công ty tài chính và khách hàng thực hiện thủ tục cho vay và ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.

  • Cho vay theo hạn mức: Công ty tài chính xác định và thỏa thuận với khách hàng một mức dư nợ cho vay tối đa được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Trong hạn mức cho vay, công ty tài chính thực hiện cho vay từng lần. Mỗi năm ít nhất một lần, công ty tài chính xem xét, xác định lại mức dư nợ cho vay tối đa và thời gian duy trì mức dư nợ này phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Xem chi tiết các nội dung trong hợp đồng cho vay tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan