03 chính sách, quy định hữu ích công chức, viên chức cần quan tâm

Sau đây, Thư Ký Luật sẽ điểm qua 03 quy định chính sách có nhiều ý nghĩa và hữu ích dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức.

1. Tăng lương thực nhận

Từ ngày 01/7/2019, lương thực nhận của công chức, viên chức sẽ được tăng cho phù hợp với mức tăng của lương cơ sở. Hiện tại, lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng và được tăng lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019 theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Đồng thời các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở dành cho công chức viên chức cũng sẽ tăng theo, Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng Dự thảo quy định về cách tính lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và sẽ được ban hành trong thời gian sắp tới.

Mọi người có thể tham khảo nội dung Dự thảo về cách tính lương tại bài viết sau đây: Lương của cán bộ, công chức, viên chức được tính thế nào từ ngày 01/7/2019?

2. Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP với nội dung quy định tăng 7,19% đối với lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Như vậy mức lương hưu, trơ cập của từ tháng 7/2019 sẽ tăng 7,19% so với mức lương hưu, trợ cấp của tháng 6/2019.

3. Danh sách các trường đại học được phép cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Thông báo 538/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong đó, tính thời điểm ngày 15/5/2019 thì số lượng các trường và đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ gồm có:

- 08 trường đại học được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- 176 đơn vị được tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

- 05 trường đại học được tổ chức thi, cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ ra đề thi ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ chấm thi nói và viết ngoại ngữ theo các dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Xem chi tiết danh sách các trường và đơn vị nêu trên tại Thông báo 538/QLCL-QLVBCC được ban hành ngày 20/5/2019.

Đối với các trường hợp sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ không theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thì có thể tham khảo hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ TẠI ĐÂY.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

807

Văn bản liên quan