03 điều kiện cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm.

Theo đó, Thông tư 04/2014/TT-BCA quy định tổ chức, đơn vị vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp phải có các điều kiện sau đây:

 • Có phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; có giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan đăng kiểm cấp;

  • Đáp ứng quy định của Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT;

  • Đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 12 Nghị định 35/2003/NĐ-CP;

  • Có biểu trưng báo hiệu phương tiện đang vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.

 • Có người quản lý, người điều khiển phương tiện, áp tải và người phục vụ khác có liên quan đến vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện:

  • Đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự. Đối với người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe, lái tàu hoặc bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với phương tiện đăng ký vận chuyển;

  • Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vật liệu nổ công nghiệp và các biện pháp bảo đảm an toàn khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp có thẩm quyền cấp;

  • Có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm.

 • Đáp ứng điều kiện quy định tại các điểm a, c khoản 1 Điều 26 Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BCA có hiệu lực từ 10/3/2014

Thu Ba

Gởi câu hỏi

152

Văn bản liên quan