03 điều kiện khởi công xây dựng công trình dự án điện gió

Bộ Công Thương mới đây đã ký ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo đó, để khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió, dự án phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo các điều kiện sau đây:

  • Hồ sơ thiết kế xây dựng được thẩm định và phê duyệt;

  • Hợp đồng mua bán điện đã ký với Bên mua điện;

  • Có hợp đồng cung cấp tài chính và cam kết về nguồn vốn để bảo đảm tiến độ xây dựng công trình đúng với tiến độ đã được phê duyệt trong dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cũng theo Thông tư 02, công trình hoặc hạng mục công trình chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã được nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

615

Văn bản liên quan