03 hình thức báo cáo thống kê trong ngành Tư pháp

Ngày 03/3/2016 Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 04/2016/TT-BTP liệt kê cụ thể các hình thức báo cáo thống kê trong ngành Tư pháp.

Theo đó, Thông tư 04 quy định căn cứ vào điều kiện thực tế các đơn vị sẽ lựa chọn một trong các hình thức dưới đây để gửi báo cáo đến đơn vị nhận báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản giấy có chữ ký của Thủ trưởng, dấu của đơn vị thực hiện báo cáo, gửi về đơn vị nhận báo cáo theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp.

- Báo cáo bằng văn bản điện tử được thể hiện bằng một trong hai hình thức sau đây:

  • Văn bản điện tử dưới dạng ảnh (định dạng pdf) của báo cáo giấy.
  • Văn bản điện tử dưới dạng tệp tin điện tử được xác thực bằng chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Báo cáo bằng tiện ích trên Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì thống nhất xây dựng và triển khai.

Xem chi tiết Thông tư 04/2016/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

171

Văn bản liên quan