03 hình thức người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng

Đây là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

hình thức người lao động Việt Nam XKLD theo hợp đồng, Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

03 hình thức người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng (ảnh minh họa)

Theo đó, các hình thức người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định trong Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được liệt kê bao gồm 3 hình thức chính:

Thứ nhất, theo hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký với đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, bao gồm:

  • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, theo hợp đồng hoặc thỏa thuận bằng văn bản ký với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, bao gồm:

  • Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  • Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài;

  • Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi thực tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề ở nước ngoài;

  • Tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

Thứ ba, theo hợp đồng lao động do người lao động trực tiếp giao kết.

Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Long Bình

Gởi câu hỏi

76

Văn bản liên quan