03 hình thức nộp hồ sơ cấp GCN đăng ký cơ sở pha chế khí

Trong năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư 11/2016/TT-BKHCN hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí.

Theo đó, Thông tư 11/2016/TT-BKHCN quy định hồ sơ cấp GCN đăng ký cơ sở pha chế khí có thề nộp qua các hình thức sau đây:

  • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các Giấy chứng nhận quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Thông tư 11/2016/TT-BKHCN không quy định phải chứng thực, thương nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu;

  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, các Giấy chứng nhận quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 4 Thông tư 11/2016/TT-BKHCN, thương nhân phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính;

  • Trường hợp nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện theo hình thức dịch vụ công trực tuyến.

Xem trình tự cấp Giấy chứng nhận tại Thông tư 11/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

85

Văn bản liên quan