03 hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia từ năm 2022

Mới đây, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật Biên phòng Việt Nam 2020 và thay thế Pháp lệnh Bộ đội biên phòng 1997 .

quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam 2020

03 hình thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia từ năm 2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 19 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 đã quy định 03 hình thức quản lý, bảo vệ biên giới và thẩm quyền quyết định chuyển đổi các hình thức như sau:

(1) Quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên được áp dụng trong trường hợp tình hình chủ quyền, lãnh thổ, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới ổn định; (do Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới, báo cáo ngay Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình)

(2) Quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường được áp dụng khi có sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hai bên biên giới; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội một số địa bàn ở khu vực biên giới diễn biến phức tạp; địa bàn ngoại biên, khu vực biên giới đang tiến hành diễn tập quân sự, an ninh, trật tự, xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn hoặc đang tiến hành hoạt động truy bắt tội phạm mà đối tượng phạm tội có thể vượt qua biên giới; khi lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước có chung đường biên giới đề nghị; (do Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới, báo cáo ngay Bộ Quốc phòng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình)

(3) Quản lý, bảo vệ biên giới trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, tình trạng chiến tranh thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc phòng. (do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định chuyển hình thức quản lý, bảo vệ biên giới)

Bên cạnh đó, cần lưu ý, Luật Biên phòng Việt Nam 2020 chỉ quy định về trường hợp áp dụng hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và tăng cường của bộ đội biên phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quy định chi tiết về hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường phù hợp với thẩm quyền, nhằm bảo đảm yếu tố bí mật về quân sự, tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí và phương tiện của Bộ đội biên phòng.

Chi tiết xem tại Luật Biên phòng Việt Nam 2020, có hiệu lực từ 01/01/2022.

Ty Na

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan