03 nguyên tắc cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

Ngày 30/12/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính.

Theo quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN, cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phải dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Hoạt động cho vay tiêu dùng được thực hiện theo thỏa thuận giữa công ty tài chính và khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.

  • Công ty tài chính phải thực hiện quản lý, giám sát, thống kê hoạt động cho vay tiêu dùng tách bạch với các hoạt động cho vay khác của công ty tài chính.

  • Khách hàng vay vốn công ty tài chính phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn đã thỏa thuận với công ty tài chính.

Cũng theo Thông tư 43/2016/TT-NHNN, các quy định khác về cho vay liên quan đến hoạt động cho vay tiêu dùng không được quy định tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN, công ty tài chính thực hiện theo quy định về hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống.

Xem chi tiết tại Thông tư 43/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/3/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan