03 nguyên tắc XĐ giá khởi điểm đấu giá cho thuê hạ tầng GT đường bộ

Nội ung này được quy định chi tiết tại Thông tư 86/2019/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý.

nguyen tac xac dinh gia khoi diem dau gia cho thue, chuyen nhuong tai san ha tang gia thong duong bo, Thong tu 86/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 86/2019/TT-BTC quy định khi xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì bên thuê, nhận chuyển nhượng và bên cho thuê, chuyển nhượng phải tuân thủ 03 nguyên tắc sau đây:

1. Bảo đảm bù đắp chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để hình thành, quản lý tài sản, phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ.

2. Phù hợp với mặt bằng giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng tại thời điểm cho thuê, cho chuyển nhượng và tương đương về mục đích cho thuê, cho chuyển nhượng.

3. Phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế - kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Trong đó:

 - Bên thuê, nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp thuê, nhận chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Bên cho thuê, chuyển nhượng là cơ quan được giao quản lý tài sản cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý theo quy định tại Nghị định 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 86/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 20/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

83

Văn bản liên quan