03 trường hợp giáo viên được nghỉ việc và hưởng 100% lương

Theo quy định hiện hành thì giáo viên được nghỉ hằng năm theo các trường hợp như nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác.

Các ngày nghỉ hằng năm của giáo viên được quy định tại Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

1. Nghỉ hè

Hiện tại theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

2. Nghi tết âm lịch, nghỉ học kỳ

Theo Điểm b Khoản 3 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ tết âm lịch được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các ngày nghỉ khác

Các ngày nghỉ khác được thực hiện theo quy định chung tại Bộ luật Lao động 2012, cụ thể tại Khoản 1 Điều 115:

- Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết Âm lịch 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Đồng thời, Khoản 1 Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 quy định giáo viên còn được nghỉ việc và hưởng nguyên lương vì lý do cá nhân trong các trường hợp sau đây:

- Kết hôn (nghỉ 3 ngày);

- Bố đẻ, mẹ đẻ chết (nghỉ 3 ngày);

- Bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết (nghỉ 3 ngày);

 - Vợ chết hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày);

- Con chết (nghỉ 3 ngày);

- Con kết hôn (nghỉ 1 ngày).

Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT việc bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên do hiệu trưởng thực hiện căn cứ theo kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

3,562

Văn bản liên quan