03 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp cho kiểu loại sản phẩm

Vừa qua, Thông tư 25/2019/TT-BGTVT đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Theo Thông tư 25/2019/TT-BGTVT, kể từ 25/8/2019, Giấy chứng nhận đã cấp cho kiểu loại sản phẩm sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  • Cơ sở sản xuất giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;

  • Cơ sở sản xuất giả mạo các tài liệu trong hồ sơ đăng ký chứng nhận;

  • Quá thời gian 06 tháng kể từ ngày bị tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư 25/2019/TT-BGTVT mà cơ sở sản xuất không thực hiện khắc phục lỗi vi phạm.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu kiểu loại sản phẩm bị thu hồi Giấy chứng nhận thì phải thực hiện thẩm định lại thiết kế và chứng nhận lại như đối với sản phẩm mới.

Cũng theo Thông tư 25, cơ sở sản xuất tạm dừng xuất xưởng của kiểu loại sản phẩm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Cơ sở sản xuất vi phạm một trong các lỗi sau: không duy trì việc đảm bảo chất lượng sản phẩm theo quy định; không thực hiện kiểm tra xuất xưởng theo quy định; sản phẩm xuất xưởng không phù hợp với hồ sơ đăng ký chứng nhận và mẫu điển hình của kiểu loại đã được chứng nhận; cấp Phiếu xuất xưởng không đúng quy định;

  • Không thực hiện việc triệu hồi sản phẩm bị khuyết tật theo quy định tại Chương III của Thông tư 25;

  • Cơ sở sản xuất tự ý tẩy xóa, đục sửa số khung, số động cơ mà không báo cáo Cơ quan QLCL;

Chi tiết xem tại Thông tư 25/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 25/8/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan