03 trường hợp vi phạm về xây dựng buộc phải dừng thi công

03 trường hợp vi phạm về xây dựng buộc phải dừng thi công
Thanh Nhã

Theo Nghị định 139/2017/NĐ-CP, có 03 trường hợp công trình đang thi công phải tạm dừng để xin Giấy phép xây dựng bên cạnh việc bị xử phạt hành chính theo quy định.

 

Tại Khoản 12 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định những công trình xây dựng sau đây buộc phải dừng thi công khi có hành vi vi phạm:

  • Công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo;

  • Công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới;

  • Công trình không có Giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có Giấy phép xây dựng.

Thời điểm buộc dừng thi công là thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ ngày tạm dừng thi công, người vi phạm phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh Giấy phép xây dựng và xuất trình người có thẩm quyền xử phạt.

Hết thời hạn này mà không xuất trình Giấy phép xây dựng phù hợp thì công trình vi phạm sẽ bị buộc tháo dỡ.

Trường hợp Giấy phép được xuất trình đúng thời hạn quy định thì người có thẩm quyền xử phạt phải tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình xây dựng, lập biên bản ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình với Giấy phép được xuất  trình.

Nếu kết quả kiểm tra phù hợp thì công trình được tiếp tục thi công. Ngược lại, nếu kết quả kiểm tra cho thấy công trình vẫn không phù hợp với Giấy phép đã được cấp hoặc điều chỉnh thì phần công trình không phù hợp sẽ bị buộc tháo dỡ.

Nội dung trên căn cứ vào Khoản 12, 13 Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Điều 5 Thông tư 03/2018/TT-BXD.

Gởi câu hỏi

4,748

Văn bản liên quan