03 yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ứng dụng KHCN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.

Theo quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu ứng dụng KHCN phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu của đề tài;

  • Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: Trình độ từ đại học trở lên và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

    • Có kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín hoặc là tác giả sáng chế, giống cây trồng được cấp văn bằng bảo hộ trong thời gian năm 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

    • Có kết quả nghiên cứu đã được công bố trong thời gian 10 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ được ứng dụng;

  • Có đủ thời gian để hoàn thành nội dung nghiên cứu của đề tài. Trường hợp chủ nhiệm đề tài đi công tác, làm việc tại nước ngoài, tổng thời gian ở nước ngoài không quá 1/3 thời gian thực hiện đề tài.

Xem yêu cầu đối với thành viên nhóm nghiên cứu tại Thông tư 15/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

172

Văn bản liên quan