03 yêu cầu đối với thí sinh tham gia hội thao giáo dục QPAN

Ngày 28/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT về Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Theo đó, thí sinh tham gia hội thao giáo dục QPAN tại các trường THPT phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Thí sinh mang mặc trang phục GDQPAN, đi giày vải, đội mũ cứng hoặc mũ mềm, đeo thẻ Hội thao.

  • Có mặt trước ngày tổ chức Hội thao để kiểm tra và làm công tác chuẩn bị; có mặt trước giờ thi 20 phút để Ban giám khảo làm công tác kiểm tra; đến giờ thi thí sinh đến muộn sẽ mất quyền dự thi.

  • Chấp hành nghiêm Điều lệ, quy tắc, quy định của Ban tổ chức Hội thao.

Hội thao cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần, cấp sở được tổ chức 2 năm một lần, cấp toàn quốc được tổ chức 4 năm một lần. Hội thao toàn quốc được xác định trong kế hoạch niên khóa năm và trong hướng dẫn đầu năm học.

Xem thêm hình thức thi tại Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 13/11/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

355

Văn bản liên quan