04 bước cập nhật thông tin của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu xây dựng

Đây là một trong các nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng.

Cụ thể, cơ quan quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng có trách nhiệm định kỳ tổng hợp, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin do các đơn vị, cá nhân quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 của Thông tư 12/2019/TT-BXD cung cấp.

cac buoc cap nhat thong tin cua co quan quan ly CSDL xay dung, Thong tu 12/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn chi tiết về 04 bước cập nhật, tổng hợp thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu dưới đây:

a) Tiếp nhận thông tin, dữ liệu; kiểm tra; sàng lọc.

b) Phân loại thông tin, dữ liệu theo nội dung cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.

c) Thực hiện việc cập nhật, tổng hợp thông tin, dữ liệu bằng ứng dụng/phần mềm do Bộ Xây dựng quy định.

d) Kiểm tra kết quả cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Đặt biệt, đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân cung cấp, trong trường hợp cần thiết thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu thành lập hội đồng tư vấn có thành phần là các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, dữ liệu đó. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông tin, dữ liệu.

Đối với chế độ công bố thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này như sau:

- Chế độ công bố thông tin, dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng:

- Các thông tin, dữ liệu khác được công bố, cập nhật định kỳ hàng tháng, quý.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 12/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 15/02/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan