04 điều kiện hoạt động của cơ sở đo lường trong quân sự

Bộ Quốc phòng mới đây đã ký ban hành Thông tư 02/2019/TT-BQP quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo như Thông tư 02/2019/TT-BQP, cơ sở Đo lường-Chất lượng giữ chuẩn đo lường phải có đủ nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật và hệ thống quản lý để thực hiện các hoạt động sau đây:

  • Giữ, duy trì, bảo quản, sử dụng chuẩn đo lường.

  • Định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn hoặc so sánh chuẩn đo lường.

  • Kiểm định, hiệu chuẩn hoặc so sánh để truyền độ chính xác tới chuẩn đo lường, phương tiện đo có độ chính xác thấp hơn.

  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về chuẩn đo lường; xây dựng phương pháp duy trì, bảo quản chuẩn đo lường; xây dựng phương pháp đo để truyền độ chính xác tới chuẩn đo lường, phương tiện đo có độ chính xác thấp hơn.

Xem quy định về phương tiện đo tại Thông tư 02/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

128

Văn bản liên quan