04 nguyên tắc phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý

Đây là thông tin mà các cá nhân, tổ chức quan tâm nhiều nhất, được Ngân hàng nhà nước quy định tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định về phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý.

Theo đó, Thông tư 17/2014/TT-NHNN quy định khi phân loại, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý cần phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Kim khí quý, đá quý phải được phân loại, sắp xếp, đóng gói, niêm phong theo trật tự danh mục để thuận tiện khi bảo quản, xuất nhập, kiểm tra, kiểm kê.

  • Nơi phân loại, kiểm định, đóng gói, giao nhận kim khí quý, đá quý phải thuận tiện, an toàn; trang bị các dụng cụ, phương tiện đảm bảo độ chính xác cần thiết cho công tác kiểm định, đóng gói, niêm phong.

  • Khi giao nhận kim khí quý, đá quý phải căn cứ theo các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ; số liệu trên giấy tờ phải khớp đúng với hiện vật. Quá trình giao nhận phải thực hiện đầy đủ các quy định vềphân loại, kiểm định, đóng gói và niêm phong.

  • Việc xác định số lượng, khối lượng, chất lượng và kích cỡ các loại kim khí quý, đá quý phải cụ thể và chính xác.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 17/2014/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/9/2014.

- Thu Ba -

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan