04 nguyên tắc xử lý sự cố rã lưới và khôi phục hệ thống điện

Thông tư 22/2017/TT-BCT đã được Bộ Công thương đã ban hành quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Theo đó, việc xử lý sự cố rã lưới và khôi phục hệ thống điện phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Thông tư 22 như sau:

  • Áp dụng các biện pháp phù hợp để khôi phục hệ thống điện trong thời gian ngắn nhất.

  • Điều khiển tần số và điện áp trong khoảng giới hạn cho phép trong quá trình khôi phục hệ thống điện, đảm bảo điều kiện hòa điện hoặc khép mạch vòng, tránh rã lưới trở lại hoặc gây hư hỏng thiết bị điện trong quá trình khôi phục hệ thống điện.

  • Nhanh chóng khôi phục việc cung cấp điện cho hệ thống tự dùng của các nhà máy điện, trạm điện bị mất điện và khách hàng sử dụng điện. Việc khôi phục cấp điện cho khách hàng sử dụng điện phải căn cứ theo thứ tự ưu tiên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định.

  • Trong quá trình xử lý sự cố rã lưới và khôi phục hệ thống điện, Nhân viên vận hành phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 22, các quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn Việt Nam, quy trình, quy định chuyên ngành, quy định khác của pháp luật có liên quan và tiêu chuẩn an toàn của thiết bị điện do nhà chế tạo quy định.

Xem thêm Thông tư 22/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

96

Văn bản liên quan