04 nguyên tắc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/04/2015.

nguyên tắc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô, 10/2015/TT-BGTVT

Nguyên tắc xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô (Hình minh họa)

Theo đó, Thông tư 10/2015/TT-BGTVT quy định khi xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô bắt buộc phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khi bị phát hiện lần đầu thì bị nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục; trường hợp không khắc phục theo đúng yêu cầu hoặc vi phạm từ lần thứ hai trở lên trong thời hạn 01 năm, kể từ khi vi phạm lần đầu thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Thông tư này.

2. Cơ quan, người có thẩm quyền nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục vi phạm của tổ chức, cá nhân phải bằng văn bản và nêu rõ hành vi vi phạm, thời hạn yêu cầu khắc phục vi phạm.

3. Các hình thức xử lý vi phạm quy định tại Thông tư này không thay thế cho các hình thức xử phạt vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện chỉ sử dụng 01 lần để tính lỗi vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải.

Chi tiết xem tại Thông tư 10/2015/TT-BGTVT, có hiệu lực từ 01/06/2015

Lê Hải

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan