04 tiêu chí lựa chọn nhà máy điện khởi động đen

Ngày 23/10/2017, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 22/2017/TT-BCT quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Theo Thông tư 22, nhà máy điện khởi động đen trong hệ thống điện quốc gia phải có đủ các tiêu chí sau đây:

  • Đấu nối trực tiếp với hệ thống điện có cấp điện áp từ 220 kV trở lên đối với nhà máy điện khởi động đen chính; điện áp từ 110 kV trở lên đối với nhà máy điện khởi động đen dự phòng.

  • Được trang bị hệ thống tự động điều chỉnh tần số và có khả năng duy trì tần số trong khoảng giới hạn cho phép.

  • Được trang bị hệ thống tự động điều chỉnh điện áp và có khả năng duy trì điện áp trong khoảng giới hạn cho phép.

  • Có thời gian khởi động đen tổ máy phát điện không quá 10 phút đối với nhà máy điện khởi động đen chính, không quá 20 phút đối với nhà máy điện khởi động đen dự phòng.

Xem thêm Thông tư 22/2017/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 12/12/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

117

Văn bản liên quan