04 tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kiểm tra viên thuế

Ngày 11/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Theo Thông tư 77/2019/TT-BTC, Kiểm tra viên thuế (mã số 06.038) là công chức chuyên môn nghiệp vụ của ngành thuế; trực tiếp thực hiện phần hành công việc của nghiệp vụ quản lý thuế. Kiểm tra viên thuế phải đáp ứng các tiêu chuẩn đặc thù về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ đào tạo, bồi dưỡng để thực hiện tốt công việc được giao. Đơn cử dưới đây là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kiểm tra viên thuế:

tieu chuan trinh do dao tao, boi duong cua kiem tra vien thue, Thong tu 77/2019/TT-BTC

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm;

  • Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế;

  • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

  • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Bên cạnh đó, Thông tư này nhấn mạnh quy định công chức dự thi nâng ngạch kiểm tra viên thuế đang giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế thì phải có thời gian giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế hoặc tương đương tối thiểu là 3 năm (đủ 36 tháng), trong đó thời gian gần nhất giữ ngạch kiểm tra viên trung cấp thuế tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên thuế thì phải có thời gian giữ ngạch nhân viên thuế hoặc tương đương tối thiểu là 5 năm (đủ 60 tháng).

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 77/2019/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

357

Văn bản liên quan