04 trường hợp chứng chỉ đại lý bảo hiểm bị thu hồi

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 125/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Theo đó, nếu rơi vào các trường hợp sau đây, chứng chỉ đại lý bảo hiểm sẽ không có hiệu lực và bị thu hồi, cụ thể:

  • Cá nhân không tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm do Bộ Tài chính tổ chức;

  • Thí sinh dự thi không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

  • Thí sinh dự thi giả mạo giấy tờ về nhân thân hoặc sử dụng giấy tờ chứng minh nhân thân của người khác khi tham dự kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm;

  • Thí sinh dự thi được đào tạo trong thời gian cơ sở đào tạo bị buộc đình chỉ hoạt động đào tạo đại lý bảo hiểm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 125/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

291

Văn bản liên quan