04 trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức

Mới đây, Quốc hội đã ban hành Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 2008 và Luật Viên chức 2010 .

truong hop khong ap dung thoi hieu xu ly ky luat doi voi cong chuc, Luat can bo cong chuc, luat vien chuc sua doi 2019

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008, thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra thông báo bằng văn bản về việc xem xét xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, tại Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 quy định trừ trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật, thời hiệu xử lý kỷ luật được kéo dài hơn so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

- 05 năm đối với hành vi vi phạm còn lại.

Đáng chú ýLuật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 cũng bổ sung 04 hành vi vi phạm không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức:

a) Cán bộ, công chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

b) Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

c) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

Như vậy, có thể thấy Luật ngày càng siết chặt quy định thời hiệu xử lý kỷ luật đối với công chức có hành vi vi phạm. Ngoài các điểm đáng chú ý trên, Luật mới này cũng quy định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức: Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 90 ngày (thay vì không quá 02 tháng như hiện nay); trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá 150 ngày (thay vì tối đa không quá 04 tháng như hiện nay).

Trường hợp cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xử lý kỷ luật; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi quyết định và hồ sơ vụ việc cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật.

Xem toàn văn quy định tại Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan