04 trường hợp từ chối tiếp nhận đơn đề nghị kiểm tra hàng hóa XNK bảo hộ quyền SHTT

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2015/BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

1. Đơn gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận;

2. Cơ quan hải quan có cơ sở khẳng định người nộp đơn không đủ tư cách pháp lý nộp đơn theo quy định của pháp luật;

3. Người nộp đơn không cung cấp đủ các tài liệu theo quy định Luật Hải quan;

4. Trong thời gian thụ lý đơn, cơ quan hải quan nhận được văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ thông báo về việc tranh chấp, khiếu nại về chủ thể quyền, khả năng bảo hộ, phạm vi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Chi tiết tại Thông tư 13/2015/BTC có hiệu lực từ 15/3/2015.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

123

Văn bản liên quan