04 yêu cầu khi Quy hoạch công trình viễn thông liên quan đến ANQG

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 14/2013/TT-BTTTT hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương.

Theo đó, Thông tư 14/2013/TT-BTTTT quy định việc quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được thực hiện nhằm mục đích:

quy hoach cong trinh vien thong lien quan den ANQG, Thong tu 14/2013/TT-BTTTT

Hình minh họa (nguồn internet)

 • Xác định các yêu cầu cụ thể đối với việc bố trí và xây dựng các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhằm bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin đối với hoạt động viễn thông trên địa bàn;

 • Xác định địa điểm hoặc tuyến hướng, quy mô các khu vực trên địa bàn được sử dụng để xây dựng; loại hình và thời điểm đưa vào sử dụng công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cụ thể, khi Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Đáp ứng được yêu cầu về bảo vệ công trình: bảo đảm bố trí được hành lang bảo vệ, hệ thống kỹ thuật bảo vệ và lực lượng bảo vệ công trình;

 • Đáp ứng yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy: bảo đảm bố trí được hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống đường nội bộ bảo đảm cho phương tiện, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận được công trình;

 • Đáp ứng yêu cầu về hành lang an toàn kỹ thuật theo quy định đối với các công trình có lắp đặt đài vô tuyến điện;

 • Nội dung quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Về nội dung Quy hoạch công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia (theo Mẫu 1 - Phụ lục kèm theo):

 • Tên công trình;

 • Chức năng công trình (khu vực, liên tỉnh, toàn quốc, quốc tế, v.v theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 25/2011/NĐ-CP);

 • Đơn vị quản lý, khai thác;

 • Địa điểm công trình; quy mô công trình hệ thống quản lý, điều khiển, định tuyến, chuyển mạch viễn thông và phát sóng tín hiệu phát thanh, truyền hình, bao gồm: diện tích thửa đất sử dụng; hình thức sử dụng đất (giao đất, thuê, v.v); diện tích đất xây dựng; diện tích sàn sử dụng; chiều cao công trình (không tính cột ăng ten lắp đặt trên công trình); chiều cao cột ăng ten lắp đặt trên công trình hoặc trong diện tích đất xây dựng của công trình (nếu có); hành lang bảo vệ (nếu có); hành lang an toàn kỹ thuật (nếu có);

 • Địa bàn (phường, xã/quận, huyện) tuyến truyền dẫn đi qua; tổng chiều dài tuyến qua tỉnh, thành phố; loại công trình hạ tầng kỹ thuật được sử dụng để lắp đặt cáp viễn thông của công trình hệ thống truyền dẫn viễn thông: cột treo cáp viễn thông riêng biệt (C1), cột treo cáp khác (C2), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông riêng biệt (N1), công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm khác (N2);

 • Thời điểm đưa vào khai thác, sử dụng công trình.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BTTTT có hiệu lực từ 15/8/2013.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

24

Văn bản liên quan