05 biện pháp ngăn chặn HV vi phạm của công chức quản lý thị trường

Nội dung này được quy định chi tiết tại Thông tư 18/2019/TT-BCT của Bộ Công thương về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, các hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường phải được phát hiện kịp thời và áp dụng ngay các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa nhằm ngăn chặn vi phạm và phòng ngừa vi phạm tiếp theo.

bien phap ngan chan khi cong chuc quan ly thi truong VPPL, thong tu 18/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

Cụ thể, căn cứ vào mức độ của hành vi vi phạm mà người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường khi phát hiện công chức có hành vi quy định tại Điều 6 Thông tư 18/2019/TT-BCT phải tiến hành một hoặc nhiều biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa sau:

  • Nhắc nhở;

  • Phê bình tại cuộc họp;

  • Đình chỉ thực hiện hoạt động công vụ được giao có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật;

  • Phân công nhiệm vụ khác trong nội bộ cơ quan Quản lý thị trường;

  • Tạm đình chỉ công tác trong trường hợp phải bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp công chức có hành vi vi phạm được quy định tại khoản 25 Điều 6 Thông tư này, người có thẩm quyền của cơ quan Quản lý thị trường căn cứ vào quy định của pháp luật có liên quan để quyết định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa được nêu trên.

Trường họp công chức đã bị nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm với cùng một hành vi thì phải áp dụng biện pháp phê bình tại cuộc họp. Việc phê bình phải được ghi trong biên bản cuộc họp của cơ quan Quản lý thị trường và là căn cứ đê đánh giá, phân loại công chức hằng năm.

Chi tiết xem tại Thông tư 18/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 15/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

217

Văn bản liên quan