05 công cụ, tiện ích trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

Ngày 04/09/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình lên Chính phủ Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia. Dự thảo đang được xem xét và đóng góp ý kiến.

công cụ, tiện ích trong Bảo hiểm, Dự thảo Nghị định

05 công cụ, tiện ích trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (Ảnh minh họa)

Theo đó, Dự thảo Nghị định  quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phải cung cấp cho công dân những công cụ, tiện ích sau:

1. Truy cập và xem thông tin của mình trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.

2. Trích xuất thông tin của mình dưới dạng văn bản điện tử có chữ ký số về xác nhận các thông tin bảo hiểm của mình.

3. Sử dụng thông tin của mình để tự động cung cấp cho các thủ tục hành chính công có liên quan.

4. Cho phép hoặc không cho phép cá nhân, tổ chức khác truy cập dữ liệu của mình; kiểm soát, tra cứu lịch sử việc sử dụng thông tin của mình bởi các cá nhân, tổ chức.

5. Khiếu nại về nội dung dữ liệu về mình.

Bên cạnh đó, Dự thảo Nghị định nảy quy định dữ liệu thống kê, tổng hợp dữ liệu về bảo hiểm là dữ liệu mở của cơ quan nhà nước và được đăng tải trên Cổng dữ liệu quốc gia. Nội dung dữ liệu thống kê, tổng hợp bao gồm số lượng người tham gia bảo hiểm, tổ chức đóng bảo hiểm kết hợp bởi một hay nhiều các chỉ tiêu sau:

  • Phân bố theo tỉnh, thành.

  • Sự thay đổi thời gian.

  • Phân bố theo độ tuổi.

  • Phân bổ theo giới tính

Chi tiết xem tại Dự thảo Nghị định.

Ty Na

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan