05 điều kế toán nhất định phải biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

Dưới đây là 5 quy định kế toán nhất định phải biết để tránh vi phạm và bị xử phạt khi sử dụng hóa đơn điện tử.

1. Các nội dung bắt buộc phải đúng và đầy đủ trên hóa đơn điện tử là ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

2. Trường hợp tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử đã đủ nội dung bắt buộc nhưng thiếu hoặc sai các nội dung khác thì phải lập tức khắc phục để hạn chế tối đa mức phạt.

3. Thực hiện việc khởi tạo hóa đơn đảm bảo đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

4. Hóa đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

5. Trường hợp in hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn thì không bị xử phạt.

Lỗi khách quan của phần mềm tự in được xác định do lỗi tự thân của phần mềm tự in hóa đơn (như do virus,…), không có sự can thiệp của con người. Trường hợp xác định hóa đơn tự in in ra là hóa đơn giả do lỗi khách quan của phần mềm tự in thì đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn bị xử phạt cảnh cáo. Các bên (đơn vị cung cấp phần mềm tự in hóa đơn và đơn vị sử dụng phần mềm tự in hóa đơn) phải dừng việc khởi tạo hóa đơn, kịp thời điều chỉnh, sửa chữa phần mềm tự in hóa đơn.

Các nội dung nêu trên được căn cứ theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Duy Thịnh

Gởi câu hỏi

658

Văn bản liên quan