05 điều kiện cấp phép hoạt động cho bệnh viện trong Quân đội

Đây là một trong những nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định cấp chủng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội.

Theo đó, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định 50/2019/NĐ-CP, bệnh viện phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

 • Quy mô phải có ít nhất là 30 giường bệnh.

 • Cơ sở vật chất:

  • Bố trí các bộ phận bảo đảm hoạt động chuyên môn theo mô hình tập trung, liên hoàn, khép kín;

  • Bảo đảm diện tích sàn xây dựng ít nhất là 50 m2/giường bệnh trở lên; chiều rộng mặt trước bệnh viện phải đạt ít nhất là 10 m;

  • Có máy phát điện dự phòng;

  • Bảo đảm các điều kiện về xử lý chất thải y tế.

 • Thiết bị y tế: Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện.

 • Tổ chức các khoa:

  • Có ít nhất 02 trong 04 khoa nội, ngoại, sản, nhi đối với bệnh viện đa khoa hoặc một khoa lâm sàng phù hợp đối với bệnh viện chuyên khoa;

  • Khoa khám bệnh: Có nơi tiếp đón người bệnh, phòng cấp cứu, lưu bệnh, phòng khám, phòng tiểu phẫu;

  • Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất một phòng xét nghiệm và một phòng chẩn đoán hình ảnh;

  • Có Khoa dược;

  • Các khoa, phòng chuyên môn khác phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ;

  • Có các phòng, bộ phận để thực hiện các chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, quản lý chất lượng, điều dưỡng, tài chính kế toán và các chức năng cần thiết khác.

 • Nhân sự:

  • Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong khoa;

  • Trưởng các khoa chuyên môn phải là người hành nghề làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;

  • Trưởng khoa khác không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao và phải là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 50/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 24/7/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

185

Văn bản liên quan