05 điều kiện của cơ sở đăng ký khám - chữa bệnh BHYT ban đầu

Đây là thông tin đáng lưu ý được quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y Tế ban hành.

Cụ thể, Thông tư 40/2015/TT-BYT quy định cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

  • Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư 40 nếu chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì phải có đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường và xử trí cấp cứu ban đầu, cung ứng, cấp phát thuốc trong phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

  • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập: Có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế về điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập.

  • Riêng đối với Phòng khám đa khoa thì phải có ít nhất 02 chuyên khoa nội và ngoại; Đối với phòng khám đa khoa có khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em, ngoài 02 chuyên khoa trên, phải có chuyên khoa nhi.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 40/2015/TT-BYT có hiệu lực từ 01/01/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

82

Văn bản liên quan