05 hành vi bị cấm khi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

05 hành vi bị cấm khi hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bích Hoa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

 

Theo đó quy định các hành vi cấm khi thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như:

  • Hỗ trợ không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật;

  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Có sự phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa và cả tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích như đã cam kết.

Theo quy định, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lấy từ các nguồn vốn như:

  • Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;
  • Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
  • Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định;
  • Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.
Gởi câu hỏi

247

Văn bản liên quan