05 hình thức tổ chức Lễ tang cho Cán bộ công an

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân.

Theo quy định pháp luật thì việc tổ chức Lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân phải đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống dân tộc và nếp sống văn minh; không kết hợp tổ chức Lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân với phong tục, tập quán của địa phương; khuyến khích tổ chức an táng theo các hình thức hỏa táng, điện táng.

05 hinh thuc to chuc tang le cho can bo CAND, Thong tu 15/2013/TT-BCA

Hình minh họa (nguồn internet)

Căn cứ vào cấp bậc hàm, chức vụ của cán bộ tại thời điểm hy sinh, từ trần để tổ chức Lễ tang. Trường hợp cán bộ hy sinh, từ trần giữ nhiều chức vụ khác nhau thì tổ chức Lễ tang theo quy định đối với chức vụ cao nhất.

Điều 4 Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định có 05 hình thức tổ chức Lễ tang cho Cán bộ công an, đó là:

  • Lễ tang cấp Nhà nước.

  • Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân.

  • Lễ tang cán bộ đang công tác có cấp bậc hàm Đại tá trở xuống.

  • Lễ tang cán bộ công an đã nghỉ hưu.

  • Lễ tang công nhân viên Công an nhân dân.

Trong đó, đối tượng cán bộ, chiến sĩ công an được áp dụng chế độ tang lễ trong Công an nhân dân là cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ hoặc do ốm đau, tai nạn; Cán bộ công an đã nghỉ hưu từ trần; Thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an; Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên đang công tác hy sinh, từ trần.

Lưu ý, đối tượng sau đây không áp dụng chế độ tang lễ trong Công an nhân dân: Cán bộ, chiến sĩ công an chết do tự sát hoặc do vi phạm bị kỷ luật “Tước danh hiệu Công an nhân dân” hoặc buộc thôi việc; Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ công an; Trưởng, Phó trưởng Công an xã, thị trấn và Công an viên chết do tự sát hoặc do vi phạm bị truy tố trước pháp luật.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 15/2013/TT-BCA.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan