05 loại hình DV phụ trợ vận hành hệ thống điện trong thị trường điện

Đây là quy định đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 24/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Cụ thể, các loại hình dịch vụ phụ trợ cho vận hành hệ thống điện trong thị trường điện được quy định tại Điều 20 Thông tư 45/2018/TT-BCT sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 24/2019/TT-BCT, cụ thể bao gồm:

loai hinh dich vu van hanh he thong dien trong thi truong dien, Thong tu 24/2019/TT-BCT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Điều khiển tần số thứ cấp;

  • Khởi động nhanh;

  • Điều chỉnh điện áp;

  • Khởi động đen;

  • Dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Như vậy, Thông tư mới này đã bãi bỏ loại hình điều tần, dự phòng quay và sửa đổi dự phòng khởi động nhanh thành khởi động nhanh; Tổ máy phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện thành Dự phòng vận hành phải phát để đảm bảo an ninh hệ thống điện.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định giá trần thị trường điện cho năm N không cao hơn 115% giá trần bản chào cao nhất trong các tổ máy nhiệt điện trực tiếp chào giá trên thị trường điện.

Mặt khác, đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện có trách nhiệm tính toán các phương án giá trần thị trường điện, ít nhất là 03 phương án.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 24/2019/TT-BCT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan