05 loại ổn định hệ thống điện theo Thông tư 25/2016/TT-BCT

Ngày 30/11/2016, Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

Theo đó, ổn định hệ thống điện là khả năng của hệ thống điện, với điều kiện vận hành ban đầu xác định, trở lại chế độ vận hành bình thường hoặc chế độ cân bằng xác lập sau khi xảy ra một kích động vật lý. Ổn định hệ thống điện được phân loại như sau:

  • Ổn định quá độ là khả năng của các tổ máy phát điện trong hệ thống điện duy trì được trạng thái vận hành đồng bộ sau khi xảy ra các kích động lớn trong hệ thống điện;

  • Ổn định tín hiệu nhỏ là khả năng các tổ máy phát điện trong hệ thống điện duy trì được trạng thái vận hành đồng bộ sau khi xảy ra các kích động nhỏ trong hệ thống điện, với mức độ dập tắt các dao động công suất tự nhiên trong giới hạn cho phép;

  • Ổn định điện áp động là khả năng của hệ thống điện duy trì điện áp xác lập tại các nút sau khi xảy ra các kích động lớn trong hệ thống điện;

  • Ổn định điện áp tĩnh là khả năng của hệ thống điện duy trì điện áp xác lập tại các nút sau khi xảy ra các kích động nhỏ trong hệ thống điện;

  • Ổn định tần số là khả năng hệ thống điện duy trì được tần số xác lập sau khi xảy ra các kích động làm mất cân bằng công suất giữa nguồn điện và phụ tải điện.

Xem chi tiết tại Thông tư 25/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan