05 nguyên tắc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Theo quy định tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP, việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được thực hiện dựa trên các nguyên tắc sau đây:

  • Nghiện chất dạng thuốc phiện là một bệnh mãn tính cần được điều trị lâu dài.

  • Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện khi người nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị.

  • Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện chỉ được thực hiện tại cơ sở đã công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định tại Nghị định này.

  • Việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải tuân thủ hướng dẫn chuyên môn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  • Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện phải trải qua các giai đoạn: Khởi liều, điều chỉnh liều hoặc dò liều, điều trị duy trì, giảm liều tiến tới ngừng điều trị.

Xem các quy định liên quan tại Nghị định 90/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

87

Văn bản liên quan