05 Nguyên tắc về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong CAND

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

05 Nguyên tắc về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong CAND, Thông tư 69/2020/TT-BCA

05 Nguyên tắc về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong CAND (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 69/2020/TT-BCA quy định 05 nguyên tắc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân gồm:

  1. Đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực.

  2. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế làm việc của BCA; điều lệnh CAND; quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác nghiệp vụ của lực lượng CAND.

  3. Không làm cản trở đến các hoạt động bình thường của Công an các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

  4. Đối với một nội dung kiểm tra, ở một thời điểm, tại một đơn vị thì chỉ kiểm tra 01 lần; những lần kiểm tra khác liên quan đến nội dung đã kiểm tra chỉ trích dẫn lại nội dung kết quả kiểm tra của lần trước, trừ trường hợp có tình tiết khác xét thấy cần thiết phải kiểm tra lại thì nêu rõ căn cứ, mục đích kiểm tra đối với nội dung đó.

  5. Áp dụng các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định khác trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để làm căn cứ xác định về hiện trạng môi trường, mức độ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của đối tượng kiểm tra.

Bên cạnh đó, Thông tư này quy định về thẩm quyền kiểm tra công tác bảo vệ môi trường như sau:

  • Lãnh đạo BCA ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch kiểm tra đối với các đoàn kiểm tra liên ngành do BCA chủ trì, có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức để giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ môi trường của BCA.

  • Cục trưởng Cục Y tế ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong CAND. Xây dựng các chương trình dài hạn và hằng năm về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong CAND trình lãnh đạo BCA phê duyệt.

  • Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BCA, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra, phê duyệt kế hoạch kiểm tra do đơn vị chủ trì thực hiện.

Chi tiết xem tại Thông tư 69/2020/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 06/08/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

98

Văn bản liên quan