05 nội dung chính trong báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện gió

Ngày 15/01/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BCT, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án điện gió theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và những nội dung chính sau:

  • Kết quả đo gió;

  • Vị trí, tọa độ góc; diện tích sử dụng đất có thời hạn và diện tích sử dụng đất tạm thời; diện tích khu vực biển của dự án điện gió;

  • Phương án đấu nối, đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện gió đối với hệ thống điện khu vực và khả năng giải tỏa công suất dự án;

  • Kế hoạch và phương án kỹ thuật, chi phí phục vụ tháo dỡ và xử lý thiết bị nhà máy điện gió sau khi kết thúc dự án;

  • Thỏa thuận đấu nối lưới điện; Văn bản thỏa thuận của cấp có thẩm quyền về vị trí dự án; hướng tuyến công trình; diện tích sử dụng đất; diện tích sử dụng tài nguyên và khu vực biển...

Xem thêm tại Thông tư 02/2019/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

447

Văn bản liên quan