05 tiêu chuẩn tuyển chọn nghĩa vụ CAND áp dụng từ 10/10/2019

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ đề cập tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo đó, công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP như sau:

tieu chuan tuyen chon nghia vu CAND, Nghi dinh 70/2019/NĐ-CP

Nguồn: Internet

  • Có lý lịch rõ ràng.

  • Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

  • Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

  • Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

  • Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, Nghị định 70/2019/NĐ-CP cũng quy định hồ sơ tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được nộp cho Công an xã, phường, thị trấn nơi công dân có hộ khẩu thường trú, hồ sơ gồm:

  • Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

  • Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 70/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/10/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

209

Văn bản liên quan