05 trách nhiệm của Chi cục HQ cửa khẩu tại cửa hàng miễn thuế nội địa

Ngày 28/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế. Theo đó, Nghị định này quy định trách nhiệm Chi cục Hải quan cửa khẩu tại cửa hàng miễn thuế nội địa.

05 trách nhiệm của Chi cục HQ cửa khẩu tại cửa hàng miễn thuế nội địa, Nghị định 100/2020/NĐ-CP

05 trách nhiệm của Chi cục HQ cửa khẩu tại cửa hàng miễn thuế nội địa  (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định 05 trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh đối với thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa:

  1. Tiếp nhận Phiếu giao hàng do nhân viên của cửa hàng miễn thuế xuất trình tại quầy nhận hàng trong khu cách ly cửa khẩu xuất cảnh;

  2. Kiểm tra đối chiếu hàng với nội dung kê khai trên Phiếu giao hàng;

  3. Xác nhận ký tên và đóng dấu công chức trên Phiếu giao hàng;

  4. Giao 01 liên Phiếu giao hàng cho nhân viên giao hàng của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế lưu, lưu 01 liên;

  5. Cuối mỗi ngày (ca) công chức hải quan xác nhận trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử về số phiếu giao hàng đã được xác nhận. Trong trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu gặp sự cố, trong vòng 24 giờ kể từ khi hệ thống được khắc phục, xác nhận trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử về số phiếu giao hàng đã được xác nhận.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng quy định  về trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế đối với thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người chờ xuất cảnh mua hàng tại cửa hàng miễn thuế trong nội địa như sau:

  • Theo dõi phản hồi về Phiếu giao hàng đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi người mua hàng xuất cảnh xác nhận;

  • Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế có trách nhiệm thông báo (bằng văn bản, email, điện thoại, fax,...) với doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế về việc hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khôi phục.;

  • Trên cơ sở quản lý rủi ro và dấu hiệu vi phạm pháp luật, Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra việc bán hàng miễn thuế thông qua hệ thống phần mềm của doanh nghiệp, hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, ca-mê-ra giám sát hoặc kiểm tra trực tiếp hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế.

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

148