05 trách nhiệm của người lái phương tiện thủy nội địa

Đây là nội dung mới được đề cập tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, người lái phương tiện thủy nội địa cần phải thực hiện đầy đủ các trách nhiệm thuộc về mình được quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2019/TT-BGTVT, cụ thể dưới đây:

trach nhiem nguoi lai phuong tien thuy noi dia, Thong tu 39/2019/TT-BGTVT

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Quản lý người, phương tiện, tài sản, các giấy tờ có liên quan đến phương tiện do mình lái.

  • Nắm vững tình hình luồng lạch và điều kiện an toàn của cảng, bến nơi phương tiện hoạt động.

  • Kiểm tra phương tiện, các trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện. Trước khi khởi hành phải sắp xếp người, hàng hóa đảm bảo phương tiện ổn định, an toàn.

  • Khi phương tiện bị tai nạn phải kịp thời cứu người, phương tiện, hàng hóa và là người cuối cùng rời phương tiện nếu phương tiện bị chìm đắm.

  • Khi nhận được tín hiệu cấp cứu hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn, phải chấp hành lệnh điều động, tổ chức tham gia cứu nạn nếu việc làm này không gây nguy hiểm đến người, hàng hóa, phương tiện do mình lái.

Ngoài ra, Thông tư 39/2019/TT-BGTVT cũng quy định về trách nhiệm của thuyền viên tập sự, tức là người chịu sự quản lý của thuyền trưởng. Theo đó, thuyền viên tập sự ở chức danh nào trên phương tiện phải thực hiện phạm vi trách nhiệm của chức danh đó và có trách nhiệm sau đây:

  • Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định chung đối với thuyền viên.

  • Tham gia làm việc, sinh hoạt trên phương tiện theo sự phân công, hướng dẫn của thuyền trưởng hoặc máy trưởng hay người được thuyền trưởng hoặc máy trưởng ủy quyền.

  • Chỉ được sử dụng, vận hành máy, trang thiết bị trên phương tiện khi có sự giám sát của người trực tiếp hướng dẫn.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

119

Văn bản liên quan