05 trách nhiệm của nhân viên bán hàng cho khách xuất cảnh tại khu cách ly

Đây là nội dungg đáng chú ý tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế được Chính phủ ban hành ngày 28/8/2020.

05 trách nhiệm của nhân viên bán hàng cho khách xuất cảnh tại khu cách ly, Nghị định 100/2020/NĐ-CP

05 trách nhiệm của nhân viên bán hàng cho khách xuất cảnh tại khu cách ly (ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 100/2020/NĐ-CP quy định trách nhiệm của nhân viên bán hàng cho khách xuất cảnh, quá cảnh tại khu cách ly về  đối với thủ tục bán hàng miễn thuế cho đối tượng mua là người xuất cảnh, quá cảnh mua hàng miễn thuế phục vụ nhu cầu cá nhân tại khu cách ly như sau:

1. Yêu cầu khách hàng xuất trình hộ chiếu hoặc giấy thông hành;

2. Nhập dữ liệu vào phần mềm của doanh nghiệp các thông tin về khách hàng và hàng hóa khách hàng mua

  • Thông tin về khách hàng gồm: Họ và tên người mua hàng đúng theo hộ chiếu hoặc giấy thông hành; số hộ chiếu hoặc số giấy thông hành; quốc tịch; số hiệu chuyến bay (flight), ngày bay (date) được ghi trên thẻ tàu bay (boarding pass) đối với người xuất cảnh, quá cảnh bằng đường hàng không hoặc ngày khởi hành của phương tiện đối với người xuất cảnh, quá cảnh bằng đường sắt, đường biển.

  • Riêng trường hợp bán hàng cho khách xuất cảnh, quá cảnh qua cảng hàng không dân dụng quốc tế, thực hiện cập nhật thông tin về khách hàng thông qua việc quét mã vạch trên thẻ lên tàu bay (boarding pass).

  • Thông tin về hàng hóa gồm: Tên hàng, đơn vị tính phải ghi chính xác theo tên hàng, đơn vị tính đã khai báo trên tờ khai nhập khẩu; số lượng, trị giá của từng mặt hàng;

3. Thực hiện gửi thông tin quy định tại điểm b khoản này đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Trong trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu gặp sự cố, trong vòng 24 giờ kể từ khi hệ thống xử lý dữ liệu điện tử được khắc phục, doanh nghiệp thực hiện gửi thông tin đến hệ thống xử lý dữ liệu điện tử;

4. Xuất hóa đơn bán hàng (bao gồm cả hàng tặng kèm sản phẩm, nếu có) theo quy định;

5. Lưu hóa đơn bán hàng theo ngày bán hàng (trường hợp hóa đơn bán hàng là từng cuộn thì lưu theo từng cuộn).

Chi tiết xem tại Nghị định 100/2020/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/10/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

90

Văn bản liên quan