05 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới

Đây là nội dung chính được quy định tại Thông tư 33/2011/TT-BKHCN hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 09/12/2011.

thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới, Thông tư 33/2011/TT-BKHCN

05 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 33/2011/TT-BKHCN quy định Giấy chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

  • Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp không hoạt động;

  • Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

  • Vi phạm một trong các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 8 Luật Công nghệ cao;

  • Trong quá trình hoạt động mà doanh nghiệp không đáp ứng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao;

  • Theo quyết định, đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền khi doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động.

Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể sẽ bị thu hồi, truy thu hoặc bồi hoàn những hỗ trợ, ưu đãi đã được hưởng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Bộ Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận.

Ngoài ra, Thông tư 33/2011/TT-BKHCN cũng quy định Văn phòng Chứng nhận phải chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư 33/2011/TT-BKHCN; làm đầu mối giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định những vấn đề vượt quá thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả gây ra sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Thông tư 33/2011/TT-BKHCN, có hiệu lực từ ngày 23/01/2012.

Thùy Trâm

Gởi câu hỏi

77

Văn bản liên quan