05 ứng dụng hữu ích của dữ liệu ảnh viễn thám

Chính phủ mới đây đã ký ban hành Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám.

Theo quy định mới, dữ liệu ảnh viễn thám được khai thác và sử dụng phục vụ các hoạt động sau:

  • Quan trắc, giám sát về ô nhiễm môi trường: đất, nước do chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp; không khí do khí phát thải công nghiệp và sinh hoạt; ô nhiễm môi trường do thiên tai,...

  • Công tác thu thập thông tin, dữ liệu, phân tích, điều tra, đánh giá, theo dõi diễn biến tài nguyên, môi trường định kỳ và đột xuất nhằm đưa ra các báo cáo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống thiên tai; giám sát hạn hán, cảnh báo cháy rừng, diễn biến lũ lụt, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với biến đổi khí hậu; hiện trạng sản xuất nông nghiệp.

  • Xây dựng, cập nhật bản đồ chuyên đề và cơ sở dữ liệu chuyên đề về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và môi trường, thực trạng biến đổi khí hậu; lập bản đồ địa chất các tỷ lệ.

  • Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.

  • Phục vụ công tác quốc phòng, an ninh.

Xem quy định về vệ tinh viễn thám tại Nghị định 03/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan