05 việc quan trọng Kế toán phải hoàn thành trong tháng 5/2018

05 việc quan trọng Kế toán phải hoàn thành trong tháng 5/2018
Duy Thịnh

Nhằm giúp Quý thành viên quản lý tốt hơn công việc của mình, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu danh sách các công việc mà kế toán phải hoàn thành trong tháng 5/2018.

 

1. Thông báo tình hình biến động lao động trước ngày 03/5/2018

Trước ngày 03/5, phải thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị nếu có của tháng 04 cho Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc.

Trường hợp trong tháng doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với trung tâm dịch vụ việc làm để được hỗ trợ, tư vấn kịp thời.

Việc thông báo được thực hiện theo Mẫu số 29 tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

>>>>> Tải mẫu số 29 thông báo tình hình biến động lao động TẠI ĐÂY.

2. Kê khai, nộp thuế GTGT, TNDN và TNCN

Căn cứ Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC, hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế TNDN của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế. Tuy nhiên, ngày 30/4/2018 rơi vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, do đó:

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo Quý: Chậm nhất là ngày 02/5, phải nộp tờ khai thuế GTGT Quý I/2018; Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018; Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018 và nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2018.

Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng :

  • Chậm nhất là ngày 02/5, phải nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2018 và BC tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018;

  • Chậm nhất vào ngày 21/5, phải kê khai, nộp thuế GTGT và thuế TNCN tháng 4/2018.

>>>>> Tải biểu mẫu kê khai thuế TẠI ĐÂY.

3. Trích nộp tiền BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 31/5/2018

Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, doanh nghiệp phải trích nộp tiền BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.

Ngoài ra, doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Như vậy, chậm  nhất vào ngày 31/5, phải thực hiện trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động.

>>>>> Xem tỷ lệ đóng BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp TẠI ĐÂY.

4. Đóng kinh phí công đoàn cùng thời điểm trích nộp BHXH, BHYT

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ phải nộp kinh phí Công đoàn cùng với thời điểm đóng BHXH, riêng với tổ chức, Doanh nghiệp Nông - Lâm - Ngư - Diêm nghiệp sẽ được lựa chọn đóng theo tháng hoặc theo quý.

Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Nội dung nêu trên căn cứ theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP.

5. Nộp Quỹ phòng chống thiên tai

Trước ngày 30/5, doanh nghiệp hạch toán độc lập phải nộp 50% số quỹ phải nộp, số còn lại nộp trước ngày 30/10 hàng năm theo quy định tại Nghị định 94/2015/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

1,856