05 yếu tố xét đến khi dự báo nhu cầu phụ tải điện năm

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định hệ thống điện truyền tải.

Theo Thông tư 25/2016/TT-BCT, khi dự báo nhu cầu phụ tải điện năm phải xem xét đến các yếu tố sau đây:

  • Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của 02 năm tiếp theo được cơ quan có thẩm quyền công bố chính thức;

  • Số liệu dự báo nhu cầu phụ tải điện và hệ số phụ tải hàng năm theo quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt;

  • Các số liệu thống kê về công suất, điện năng tiêu thụ, xuất, nhập khẩu điện trong ít nhất 05 năm trước gần nhất của Đơn vị phân phối điện, Đơn vị phân phối và bán lẻ điện, Đơn vị bán buôn điện và Khách hàng sử dụng điện nhận điện trực tiếp từ lưới điện truyền tải;

  • Các giải pháp, mục tiêu của các Chương trình tiết kiệm năng lượng và Quản lý nhu cầu điện;

  • Những thông tin cần thiết khác.

Xem chi tiết trình tự thực hiện dự báo tại Thông tư 25/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2017.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

149

Văn bản liên quan